Aktualna številka tednika

Ptujska bolnišnica: Svojci odrezani od pacientov, zdravniki nedosegljivi po telefonu

Ptujska bolnišnica: Svojci odrezani od pacientov, zdravniki nedosegljivi po telefonu

"Štiri dni smo konstantno klicali na interni oddelek ptujske bolnišnice, da bi dobili informacije o zdravstvenem stanju naše babice. Večkrat so nas neprijazno odslovili, brez sočutja in razumevanja, da nas skrbi. Tudi sama delam v zdravstvu, zato takšnega...
Ptujska bolnišnica: Svojci odrezani od pacientov, zdravniki nedosegljivi po telefonu
Ptujska bolnišnica: Svojci odrezani od pacientov, zdravniki nedosegljivi po telefonu
Volitve so lepa priložnost za zaslužek

Volitve so lepa priložnost za zaslužek

Demokracija zahteva svoj denarni davek, dobesedno, kajti tudi volitve stanejo. V letošnjem super volilnem letu, ko bodo volišča po aprilskih volitvah v državni zbor še dvakrat odprla vrata, bo iz državnega proračuna porabljenih od 15 do 20...
Volitve so lepa priložnost za zaslužek
Volitve so lepa priložnost za zaslužek
Kidričevo: Park mladosti ali Park žalosti?

Kidričevo: Park mladosti ali Park žalosti?

„V samem naselju igral skoraj ni, če pa so, so stara vsaj 20 let. Nič se ni naredilo na tem področju. Če je kakšno igralo zaradi dotrajanosti neuporabno, ga občina po izrečenem opozorilu odstrani, še nikoli ga ni nadomestila z novim. Pridite...
Kidričevo: Park mladosti ali Park žalosti?
Kidričevo: Park mladosti ali Park žalosti?
Največji delež velikih družin v Sveti Ani, najnižji v Sveti Trojici

Največji delež velikih družin v Sveti Ani, najnižji v Sveti Trojici

V več kot polovici slovenskih družin je lani bival le en otrok, dobra tretjina družin, to je okrog 148.000, je imela dva otroka, družin s šestimi ali več otroki pa je le za vzorec oz. natančneje 467. Med njimi je tudi družina Vinko s sedmimi otroki iz...
Največji delež velikih družin v Sveti Ani, najnižji v Sveti Trojici
Največji delež velikih družin v Sveti Ani, najnižji v Sveti Trojici
Skupina Generali z rastjo rezultata iz poslovanja, stabilnim čistim rezultatom in trdnim kapitalskim položajem
Gospodarstvo
Tipografija

Obračunana kosmata premija se je povečala na 41,9 milijarde EUR (+2,4 %), kar je posledica močne rasti na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+8,5 %), kjer vodijo ostala premoženjska zavarovanja. Premije področja Življenjska zavarovanja ostajajo stabilne (nižje za 0,5 %). Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so bili stabilni v višini 6,2 milijarde EUR, podprti z rastjo v segmentu riziko zavarovanj in produktov z naložbenim tveganjem, kar izravnava zmanjšanje v segmentu varčevalnih produktov skladno z repozicioniranjem portfelja v področju Življenjska zavarovanja.

Rezultat iz poslovanja je še naprej rastel in znaša 3,1 milijarde EUR (+4,8 %), na kar je vplivalo uspešno poslovanje na področju Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugi poslovni segmenti. Kombinirani količnik je znašal 92,5 % (+2,8 odstotne točke). Odlična stopnja donosa novih zavarovanj je dosegla 5,23 % (+0,59 odstotne točke).

Čisti rezultat je znašal 1.402 milijona EUR (1.540 milijonov EUR v prvem polletju leta 2021). Brez upoštevanja slabitev ruskih naložb bi čisti rezultat znašal 1.541 milijonov EUR.

Izjemno trden kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti 233 % (227 % v poslovnem letu 2021), po upoštevanju odkupa delnic v višini 500 milijonov EUR.

Poslovni rezultat je še naprej rastel in dosegel 3.140 milijonov EUR (+4,8 %), zahvaljujoč pozitivnemu razvoju na področjih Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugi poslovni segmenti.

Poslovni rezultat področja Življenjska zavarovanja je močno rastel (+17,1 %) in odražal odlično tehnično donosnost, ki jo je potrdila tudi stopnja donosa novih zavarovanj v višini 5,23 % (+0,59 odstotne točke).

 Prav tako se je povečal poslovni rezultat na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+3,0 %). Kombinirani količnik je znašal 92,5 % (+2,8 odstotne točke), kar je predvsem posledica višjega škodnega količnika in vpliva hiperinflacije v Argentini. Brez upoštevanja te države bi kombinirani količnik znašal 91,9 % (89,4 % v prvem polletju leta 2021).

Poslovni rezultat področja Upravljanje s sredstvi in premoženjem je znašal 503 milijone EUR (nižji za 3,3 %). Zmanjšanje je bilo izključno posledica zmanjšanja provizij za uspešnost poslovanja pri družbi Banca Generali, povezanih z gibanjem finančnih trgov. Poslovni rezultat upravljanja s premoženjem se je povečal za 6,2 %.

Poslovni rezultat na področju Holding in drugih poslovnih segmentih je rastel predvsem zaradi uspešnosti poslovanja z nepremičninami.

Čisti rezultat je znašal 1.402 milijona EUR (1.540 milijonov EUR v prvem polletju leta 2021), na kar so vplivale slabitve ruskih naložb v višini 138 milijonov EUR. Brez upoštevanja tega vpliva bi bil čisti rezultat stabilen pri 1.541 milijonih EUR.

Skupna sredstva Skupine v upravljanju so znašala 635,4 milijarde EUR (nižje za 10,5 % v primerjavi poslovnim letom 2021) in so odraz delovanja na finančnih trgih, kljub pozitivnim čistim prilivom.

Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 19.078 milijonov EUR (nižji za 34,9 % glede na poslovno leto 2021). Do spremembe je prišlo zaradi zmanjšanja rezerv, na voljo za prodajo, v višini 10.876 milijonov EUR, kar v glavnem izhaja iz dviga obrestnih mer na državnih in podjetniških obveznicah ter zaradi plačila dividende za leto 2021 v višini 1.691 milijonov EUR.

 Kapitalski položaj Skupine je izjemno trden, saj je količnik kapitalske ustreznosti znašal 233 % (227 % za poslovno leto 2021).

 

NAPOVEDI

Prvo polovico leta 2022 so na trgih zaznamovali trije dejavniki: vojna v Ukrajini, ki je povzročila tudi znatno zvišanje cen energentov in surovin, strah pred inflacijo in recesijo ter zaostrovanje denarnih politik centralnih bank.

Zato ima lahko na svetovni zavarovalniški sektor vpliv negotovost zaradi upočasnitve gospodarske rasti, ki lahko preraste v recesijo, povečanje inflacije in tveganje eskalacije po ruskemu napadu na Ukrajino ter širjenje novih različic koronavirusa.

 V zvezi s tem Skupina potrjuje in nadaljuje svojo strategijo za ponovno uravnoteženje portfelja Življenjskih zavarovanj, da bi z učinkovitejšim dodeljevanjem kapitala še povečala njegovo donosnost, tudi zaradi nadaljnjega zviševanja obrestnih mer. Poenostavitev in inovativnost bosta še naprej ključnega pomena, ob uvedbi vrste modularnih produktnih rešitev, zasnovanih za posebne zahteve in nove potrebe strank, ki se tržijo prek najprimernejših, najučinkovitejših in najsodobnejših distribucijskih kanalov. Na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja je cilj Skupine na zrelih zavarovalnih trgih, na katerih posluje, čim bolj povečati dobičkonosno rast, zlasti na področju ostalih premoženjskih zavarovanj, in vzporedno s širjenjem prisotnosti in ponudbe pridobiti položaj na trgih z velikim potencialom rasti. Nadalje v okviru, na katerega vpliva rastoča inflacija in pričakovano povečanje stroškov upravljanja terjatev, Skupina načrtuje poleg že sprejetih, še dodatne prilagoditve cen. Na področju Upravljanje s sredstvi in premoženjem se bodo po eni strani nadaljevale dejavnosti upravljanja s premoženjem, opredeljene v novem načrtu, s ciljem razširitve kataloga produktov, zlasti za nepremičnine in zasebno premoženje, ter povečanja pristojnosti za porazdelitev; po drugi strani se bo skupina Banca Generali osredotočila na cilje glede velikosti, donosnosti in prejemkov delničarjev, opredeljenih v strateškem načrtu, ki je bil objavljen februarja.

V zvezi z naložbeno politiko Skupina potrjuje dodelitev sredstev, katerega cilj je zagotoviti skladnost z odgovornostmi do zavarovalcev in konsolidirati tekoče donose ter naložbe v zasebno premoženje in nepremičnine, da bi prispevala k diverzifikaciji in donosnosti portfelja.

 Kljub razvijajočemu se makroekonomskemu scenariju zaradi poslovnih ukrepov, ki so bili sprejeti za okrevanje in ohranjanje donosnosti ter zaradi uveljavljanja strateških pobud, Skupina potrjuje svojo zavezo za trajnostno rast, izboljšanje svojega profila dobička in usmerjenosti v inovacije, da bi v obdobju 2021–2024 dosegla skupno letno stopnjo rasti dobička na delnico med 6 % in 8 %, ustvarila neto denarni tok na podlagi lastniškega deleža, ki bo v obdobju 2022–2024 presegal 8,5 milijarde evrov in delničarjem v obdobju 2022–2024 izplačala kumulativno dividendo v višini med 5,2 milijarde in 5,6 milijarde evrov.

 

 

Dnevne novice


Varaždin: Oddaja posla za bale odpadkov se zatika
Sreda, 17 Avgust 2022 23:44
Medtem ko smo mnenja, da se v Sloveniji marsikater...

Preberite več...


Kdo bo obvaroval kmete pred zavarovanimi živalmi
Sreda, 17 Avgust 2022 23:43
Labodi, bobri, vrane … – nabor živalskih vrst, ki ...

Preberite več...


Tenis: Nina v Nemčiji do turnirske zmage čez pet Nemk!
Sreda, 17 Avgust 2022 23:41
V Leipzigu, mestu s skoraj 6.000.000 prebivalci, v...

Preberite več...


NK Aluminij: Marinšek v težave potisnil svojega nekdanjega trenerja
Sreda, 17 Avgust 2022 23:40
Tekma v Rogaški Slatini med domačini in Kidričani ...

Preberite več...


Mladen Delin: Občina ne diha s festivalom
Sreda, 17 Avgust 2022 23:39
»Po petnajstih letih smo na novi stopnički, pred n...

Preberite več...


Sedem ur na vlaku brez sedeža ...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:38
Gneča, ki v poletnih mesecih zlasti ob koncih tedn...

Preberite več...


Firbasova viljamovka žanje mednarodne uspehe: V Londonu že tretjič srebrni
Sreda, 17 Avgust 2022 23:37
Na družinski kmetiji Firbas pridelujejo hruške sor...

Preberite več...


Gorišnica: Iz zasmetene gramozne jame so uredili ribnik
Sreda, 17 Avgust 2022 23:35
V Moškanjcih, nekaj sto metrov od letališča, je le...

Preberite več...


Lenart: ŠRC Polena z novo plezalno steno
Sreda, 17 Avgust 2022 23:34
Dosedanja manjša in dotrajana igrala v Športno rek...

Preberite več...


SEJEM AGRA, TRADICIONALNO SVEŽ ŽE ŠESTDESETIČ!
Sreda, 17 Avgust 2022 02:02
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo od 20....

Preberite več...


Rokomet: Rezerv je še več kot preveč
Torek, 16 Avgust 2022 23:33
Za rokometaši Velike Nedelje je uspešna sezona 202...

Preberite več...


Nogomet, 3. SNL: Preobrat Drave, hat-trick Kureža
Torek, 16 Avgust 2022 23:25
S tekmami uvodnega kroga se je nova sezona začela ...

Preberite več...


Zavarovanje sončnih elektrarn: Manjše naprave zavarujejo pod zavarovanje doma
Torek, 16 Avgust 2022 23:23
Prvi val nameščanja panelov sončnih elektrarn (SE)...

Preberite več...


Haloze: Občine doplačujejo za domsko oskrbo stotisoče evrov na leto
Torek, 16 Avgust 2022 23:21
Izjemno nizke pokojnine že dolgo ne zadoščajo več ...

Preberite več...


Vračila trošarine od 2023 ne bo, nižja bo cena nafte že ob nakupu
Torek, 16 Avgust 2022 23:19
Trošarine so pomemben prihodek državnega proračuna...

Preberite več...


Markovci: Imajo kar tri »pump tracke«
Torek, 16 Avgust 2022 23:18
V občini Markovci so v teh dneh asfaltirali še dva...

Preberite več...


Kidričevo: Park mladosti ali Park žalosti?
Torek, 16 Avgust 2022 23:17
„V samem naselju igral skoraj ni, če pa so, so sta...

Preberite več...


Zavrč: Športna zelenica vse leto dobro zasedena
Torek, 16 Avgust 2022 23:16
Ljubitelji športa in rekreacije se postopoma vrača...

Preberite več...


Sv. Trojica: Gostilna Vogrin v rokah občine, za lastnika bi radi hotelirja
Torek, 16 Avgust 2022 23:15
Občina Sveta Trojica je konec lanskega leta uspešn...

Preberite več...


Majšperk: Sestržani že z optiko, Rune še izbira izvajalca
Torek, 16 Avgust 2022 23:14
Podjetje Rune, ki že leta obljublja in napoveduje ...

Preberite več...

Gospodarstvo

Gorišnica: 80.000 evrov za ohranitev avt...
Ponedeljek, 15 Avgust 2022 13:28
Na območju reke Drave, v občini Gorišnica, živi tu...

Preberite več...

Zavarovanje sončnih elektrarn: Manjše na...
Torek, 16 Avgust 2022 23:23
Prvi val nameščanja panelov sončnih elektrarn (SE)...

Preberite več...

Vračila trošarine od 2023 ne bo, nižja b...
Torek, 16 Avgust 2022 23:19
Trošarine so pomemben prihodek državnega proračuna...

Preberite več...

Sv. Trojica: Gostilna Vogrin v rokah obč...
Torek, 16 Avgust 2022 23:15
Občina Sveta Trojica je konec lanskega leta uspešn...

Preberite več...

Kultura

FD Rožmarin Dolena pripravili tradiciona...
Petek, 12 Avgust 2022 23:14
V Doleni so člani Folklornega društva Rožmarin pon...

Preberite več...

MG Ptuj: Vrhunske predstave z vrhunskimi...
Petek, 29 Julij 2022 23:02
Preden so v MG Ptuj po izjemni sezoni zaprli vrata...

Preberite več...

Arsana: Glasba in umetnost napolnila ptu...
Sreda, 27 Julij 2022 23:42
Na Ptuju te dni poka od kulture in umetnosti, ki s...

Preberite več...

Bo na Ptuju zrasel tudi center sodobne u...
Sreda, 27 Julij 2022 23:40
Ptujčani in obiskovalci si lahko v tem času ogleda...

Preberite več...

Politika

Haloze: Občine doplačujejo za domsko osk...
Torek, 16 Avgust 2022 23:21
Izjemno nizke pokojnine že dolgo ne zadoščajo več ...

Preberite več...

Kidričevo: Park mladosti ali Park žalost...
Torek, 16 Avgust 2022 23:17
„V samem naselju igral skoraj ni, če pa so, so sta...

Preberite več...

Slovenske gorice: Najdražja sta trnovski...
Ponedeljek, 15 Avgust 2022 23:05
Cerkvenjaški svetniki so na dopisni seji kot posle...

Preberite več...

Darina Fakin: »Enkrat pride čas, ko si r...
Četrtek, 11 Avgust 2022 23:59
Županja Darinka Fakin je v lokalni politiki prisot...

Preberite več...

Črna kronika

Varaždin: Oddaja posla za bale odpadkov ...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:44
Medtem ko smo mnenja, da se v Sloveniji marsikater...

Preberite več...

Kdo bo obvaroval kmete pred zavarovanimi...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:43
Labodi, bobri, vrane … – nabor živalskih vrst, ki ...

Preberite več...

Sedem ur na vlaku brez sedeža ...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:38
Gneča, ki v poletnih mesecih zlasti ob koncih tedn...

Preberite več...

Destrnik: Pijan voznik trčil v dve peški...
Ponedeljek, 15 Avgust 2022 12:04
V nedeljo zvečer se je na območju Destrnika zgodil...

Preberite več...

Družba

Mladen Delin: Občina ne diha s festivalo...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:39
»Po petnajstih letih smo na novi stopnički, pred n...

Preberite več...

Firbasova viljamovka žanje mednarodne us...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:37
Na družinski kmetiji Firbas pridelujejo hruške sor...

Preberite več...

Gorišnica: Iz zasmetene gramozne jame so...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:35
V Moškanjcih, nekaj sto metrov od letališča, je le...

Preberite več...

Lenart: ŠRC Polena z novo plezalno steno...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:34
Dosedanja manjša in dotrajana igrala v Športno rek...

Preberite več...

Šport

Tenis: Nina v Nemčiji do turnirske zmage...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:41
V Leipzigu, mestu s skoraj 6.000.000 prebivalci, v...

Preberite več...

NK Aluminij: Marinšek v težave potisnil ...
Sreda, 17 Avgust 2022 23:40
Tekma v Rogaški Slatini med domačini in Kidričani ...

Preberite več...

Rokomet: Rezerv je še več kot preveč
Torek, 16 Avgust 2022 23:33
Za rokometaši Velike Nedelje je uspešna sezona 202...

Preberite več...

Nogomet, 3. SNL: Preobrat Drave, hat-tri...
Torek, 16 Avgust 2022 23:25
S tekmami uvodnega kroga se je nova sezona začela ...

Preberite več...

aplikacija

appstore  googleplay