Visoka šola na Ptuju: Izobraževanje za poklic prihodnosti
Družba
Tipografija

Visoka šola na Ptuju je pri svojem delu aktivna že od leta 2013. Kot edina visokošolska institucija v Sloveniji izvaja visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) Bionika v tehniki, diplomanti ob zaključku izobraževanja pridobijo naziv »diplomirani inženir/ka bionike«. Bionika je sicer mlada veda, vendar se Visoka šola na Ptuju zaveda, kako pomembno bo vplivala na razvoj prihodnje industrije in pojav novih poklicev v prihodnosti. Bistvo programa je študentom približati, kako lahko z bioničnim razmišljanjem in delovanjem oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi medsebojnega prehajanja tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja.

Bionika ponuja neštete možnosti in rešitve, zgledujoč se po naravi, uporabimo jo lahko v vsakdanjem življenju. Študij ima podobne temelje in osnovo kot mehatronika, z dodanimi naravoslovnimi predmeti. Z novim študijskim letom šola uvaja tudi t. i. »hibridni« način študija.

v1

Čeprav je bionika pri nas še precej v povojih in se je izobraževanje bodočih inženirjev bionike šele začelo, je veliko kazalnikov, da bo poklic tovrstnega inženirja izjemno zanimiv in dobro zaposljiv. Potrebovala ga bo industrija, še zlasti v okviru Industrije 5.0, nadalje sodobna medicina s podpornim tehnološkim svetom, vse od dinamičnih vsadkov pa do sofisticiranih ekosistemov. Bioniki bodo svojo zaposlitev lahko našli tudi na področju energetike, pametnih tekstilij za avtomobilsko, vojaško in vesoljsko industrijo ter na številnih drugih področjih. Strokovnjaki bionike bodo v prihodnosti iskani predvsem zato, ker bodo združevali znanja iz biologije, elektronike in številnih drugih tehničnih ved. Eden od pomembnih ciljev bionike je izdelati čim več po uporabi razgradljivih izdelkov, ki bi se vrnili v naravni proces kroženja snovi. Bionika je tako nedvomno eden najperspektivnejših poklicev, ki ima in bo imela velik pomen in vpliv na tehnologijo, naše okolje in družbo kot celoto.

v5

V času svojega delovanja je na Visoki šoli na Ptuju končalo izobraževanje že kar nekaj novih diplomiranih inženirjev bionike v tehniki. Le-ti med drugim ugotavljajo, da se program razlikuje od tehniških programov v tem, da med študijem ponudi širino tehničnega znanja. S spoznavanjem novih znanj in tehnologij, ki jih ponuja bionika, lahko sedaj vidijo, kako se različne discipline, kot so npr. strojništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ipd., med se prepletajo. Bolj kot so spoznavali vsako izmed teh disciplin, bolj so jih lahko povezovali in rezultat so najrazličnejši t. i. bionski sistemi oz. izdelki. Ugotavljajo, da lahko z razlogom bioniko poimenujemo interdisciplinarna panoga, ki je uporabna praktično na vseh področjih v vsakdanjem življenju.

Bionika bo tudi po mnenju diplomantov te šole postala ena od vodilnih ved na področju inovativnosti, iskanja novih rešitev in procesov za boljše, kakovostnejše in bolj zdravo življenje. Kot povezovalna znanstvena disciplina postaja centralno razmišljanje s tem, ko nam ponuja primerne vsebine. Je področje, ki spodbuja k reševanju tehniških problemov.

v9

Online informativna dneva bosta potekala: 11. 2. 2022 ob 17.30 ter 12. 2. 2022 ob 10.30. Vabljeni na predstavitev enega izmed najperspektivnejših poklicev prihodnosti – diplomiranega inženirja bionike v tehniki.

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300