Bionika spreminja svet, postani del spremembe
Družba
Tipografija

Človek že tisočletja stremi k temu, da bi si olajšal delo oziroma izboljšal kakovost življenja. Ena izmed interdisciplinarnih ved, to je bionika, ponuja neštete možnosti in rešitve, zgledujoč se po naravi, uporabimo jo lahko v vsakdanjem življenju.

 

Gre za relativno mlado vedo, ki je prisotna v našem vsakdanjem življenju, a se tega niti ne zavedamo. Pomembno bo vplivala na razvoj prihodnje industrije in pojav novih poklicev v prihodnosti. Na Ptuju smo edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki izvaja visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) Bionika v tehniki, diplomanti ob zaključku izobraževanja pridobijo naziv »diplomirani inženir/-ka bionike v tehniki«.

 Bistvo programa je študentom približati, kako lahko z bioničnim razmišljanjem in delovanjem oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi medsebojnega prehajanja tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja. Študij ima podobne temelje in osnovo kot mehatronika, z dodanimi naravoslovnimi predmeti.

 Čeprav je bionika pri nas še precej v povojih in se je izobraževanje bodočih inženirjev bionike šele začelo, je veliko kazalnikov, da bo poklic tovrstnega inženirja izjemno zanimiv in dobro zaposljiv. Potrebovala ga bo industrija, še zlasti v okviru Industrije 5.0, nadalje sodobna medicina s podpornim tehnološkim svetom, vse od dinamičnih vsadkov pa do sofisticiranih ekosistemov. Bioniki bodo svojo zaposlitev lahko našli tudi na področju energetike, pametnih tekstilij za avtomobilsko, vojaško in vesoljsko industrijo, ter na številnih drugih področjih. Strokovnjaki bionike bodo v prihodnosti iskani predvsem zato, ker bodo združevali znanja iz biologije, elektronike in številnih drugih tehničnih ved. Eden od pomembnih ciljev bionike je izdelati čim več, po uporabi razgradljivih izdelkov, ki bi se vrnili v naravni proces kroženja snovi. Bionika je tako nedvomno eden najperspektivnejših poklicev, ki ima in bo imela velik pomen in vpliv na tehnologijo, naše okolje in družbo kot celoto.

Visoka šola na Ptuju je usmerjena h kakovosti in odličnosti, raznovrstnosti ter dostopnosti. Pri svojem delovanju sodeluje z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom.

V novem študijskem letu bomo študentom omogočili hibridni model študija, to pomeni, da bomo teoretični del izobraževalnega programa izvajali na daljavo, vaje oz. praktični del, ki ga ni možno izvajati na daljavo, pa bo potekal v strnjeni obliki, predvidoma od maja do septembra, organiziran v ustreznih specializiranih laboratorijih in predavalnicah v prostorih šole.

Študentom omogočamo fleksibilen in kakovosten študij ter zagotavljamo uporabo najsodobnejših tehnologij, sodobnega spletnega orodja, virtualnih laboratorijev in sodobne IKT. Študij izvajajo kakovostni strokovnjaki s področja gospodarstva.

Diplomanti na Visoki šoli na Ptuju med drugim ugotavljajo, da se program razlikuje od tehniških programov v tem, da med študijem ponudi širino tehničnega znanja.

S spoznavanjem novih znanj in tehnologij, ki jih ponuja bionika, lahko sedaj vidijo, kako se različne discipline, kot so npr. strojništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ipd., med seboj prepletajo.

 Bolj kot so spoznavali vsako izmed teh disciplin, bolj so jih lahko povezovali in rezultat so najrazličnejši t. i. bionski sistemi oz. izdelki. Ugotavljajo, da lahko z razlogom bioniko poimenujemo kot interdisciplinarna panoga, ki je uporabna praktično na vseh področjih v vsakdanjem življenju.

Bionika bo tudi po mnenju diplomantov te šole postala ena od vodilnih ved na področju inovativnosti, iskanja novih rešitev in procesov za boljše, bolj kakovostno in zdravo življenje. Kot povezovalna znanstvena disciplina postaja centralno razmišljanje s tem, ko nam ponuja primerne vsebine. Je področje, ki spodbuja k reševanju tehniških problemov.

 Vse dijake in ostale, ki želite spoznati razsežnosti vznemirljive znanstvene discipline bionika in značilnosti študijskega programa, ki omogoča nov pogled, razmišljanja in možnosti sodelovanja z naravo, vabimo na on-line informativni dan, 9. 9. 2021 ob 16. uri, na katerega boste lahko dostopali na naši spletni strani https://vsptuj.si/za-studente/obvestila/

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300