Cerkvi 20 milijonov evrov odškodnin in 36.602 ha zemljišč
Štajerski Tednik
Tipografija

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je lani prvič po 24 letih leto zaključil z izgubo. A ne zaradi manjšega obsega zakupnin, teh so kmetje plačali več od načrtovanih, temveč zaradi plačila odškodnin in obresti iz naslova denacionalizacij. Zgolj lani je sklad izplačal 5,85 milijona evrov odškodnin, obresti in pravdnih stroškov.

Prvenstvena naloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je gospodarno upravljanje z zemljišči v državni lasti, to pomeni, da državno zemljo daje v zakup, jo proda ali kupuje nova zemljišča. A zadnja leta sta sklad in s tem njegovo delo močno prizadeli odločitvi vlade – o prenosu gozdov na drugo državno podjetje ter dolžnost izplačevanja odškodnin v procesu denacionalizacij. Sklad kmetijskih zemljišč je v obdobju od 1996 do 2017 v postopkih denacionalizacije vrnil 163.384 ha zemljišč, od tega 53.753 kmetijskih zemljišč, od tega cerkvenim ustanovam 36.602 ha zemljišč oziroma 10.005 ha kmetijskih zemljišč. To pomeni, da sklad danes upravlja z manj kmetijskimi zemljišči, posledično se mu zmanjšuje tudi prihodek iz gospodarjenja s temi zemljišči. Potrebnih sredstev za nakupe novih kmetijskih zemljišč, ki bi nadomestila v postopkih denacionalizacije vrnjena zemljišča, pa sklad zaradi tega razloga nima dovolj, so začaran krog opisali na skladu. Še več, lani je sklad prvič po 24 letih poslovno leto zaključil z izgubo, in sicer v višini 1,485 milijona evrov. »Izguba je bila pričakovana in napovedna že ob sprejemanju zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti,« so pojasnili na skladu. Namreč z uveljavitvijo zakona, ki je prenesel državne gozdove na državno podjetje Slovenski državni gozdovi, je sklad izgubil dve tretjini prihodkov in dve tretjini premoženja v upravljanju. Kljub izgubi premoženja pa so skladu ostale vse obveznosti iz naslova visokih odškodninskih zahtevkov za nemožnost uporabe gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, vključno s plačilom zakonskih zamudnih obresti. »Ob tem višina vtoževanih zahtevkov bistveno presega zmožnosti sklada, na kar v svojih poročilih opozarjamo že nekaj let,« so dodali.
Sklad za odškodnine namenil že 32 milijonov evrov

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

  • 21.05.2019 08:19

    Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Celje - center in Celje - zahod proti Ljubljani.Promet[…]

 

 

radioptuj300