Pravico do nadomestila imajo, tudi če zavrnejo ponujeno delo
Štajerski Tednik
Tipografija

Januarja letos je začela veljati novela Zakona o urejanju trga dela. Ta je med drugim prinesla spremembe pri sankcioniranju kršitev obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve. Če tega zakona ne bi spreminjali, bi na območju ptujske upravne enote v prvih devetih mesecih sankcionirali – jih prenehali voditi v evidenci iskalcev zaposlitve in jim odvzeli tudi nadomestilo – okrog 500 posameznikov, torej petino vseh.

Sprememba oz. novela Zakona o urejanju trga dela je uvedla postopno sankcioniranje kršitev obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve. Eden izmed razlogov za spremembe so bili pogosti očitki, da država preko zavodov za zaposlovanje RS „umetno“ znižuje stopnjo brezposelnosti s tem, ko prijavljene enostavno brišejo s seznamov iskalcev zaposlitve. Tudi priporočilo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je prispevalo k tem spremembam, izrazili so namreč mnenje, da ima Slovenija prestrog režim sankcij v primeru kršitev obveznosti iz aktivnega iskanja zaposlitve. Zato so ga omilili v obliki znižanja pravice do denarnega nadomestila v vrednosti 30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska, šele pri ugotovljeni drugi kršitvi pa se nadomestilo preneha izplačevati.

Z novelo se je uvedel tako imenovani odlog sankcije. Od januarja naprej se tako ob prvi kršitvi obveznosti (kot je npr. odklonitev vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, odklonitev ustrezne zaposlitve) ne sme brezposelnega brisati iz evidence. Posledično so torej upravičeni do nadomestila, tudi socialne denarne pomoči.

Najstrožja sankcija, prenehanje vodenja v evidenci, se brezposelni osebi izreče šele ob drugi kršitvi katere izmed naloženih obveznosti. A pred tem so še opomini, dokazovanje, in kot ugotavljajo na zavodu, številni izgovori.

„Iz ene skrajnosti smo praktično šli v drugo.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

  • 24.03.2019 17:53

    Prometni nesreči:- zaprta je regionalna cesta Postojna - Planina, na Ravbarkomandi pod avtocesto:- oviran promet na cesti Idrija - Godovič,[…]

 

 

radioptuj300