Videm: V poslovanju občine cela vrsta nepravilnosti
Štajerski Tednik
Tipografija

Na Računskem sodišču RS so pregledali poslovanje Občine Videm v letu 2016 in pri tem odkrili številne nepravilnosti. Videmski občini so zato izrekli negativno mnenje in ji podali priporočila za izboljšanje poslovanja. Za komentar revizijskega poročila smo poprosili tako nekdanjega videmskega župana Friderika Bračiča kot novoizvoljenega župana Branka Mariniča.

Revizijsko poročilo našteva številne primere, ko Občina Videm ni poslovala v skladu s predpisi. Obrazložitve proračuna občine za leto 2016 in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso popolni. Pri izplačilu obveznosti iz proračuna občina ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. V proračunu za leto 2016 ni bilo načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije.

Na občini so projekte uvrstili v načrt razvojnih programov, ne da bi zanje izdelali ustrezno investicijsko dokumentacijo. Občina je prevzela za 721 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu. Prevzela je tudi za skupaj 11.049 evrov več obveznosti za plačilo del, ki niso bila dogovorjena z naročilnicami.

Občina Videm se je dolgoročno zadolžila za namene, za katere tovrstna zadolžitev ni dovoljena, za dolgoročno zadolžitev in za likvidnostno posojilo ni pridobila soglasja Ministrstva za finance. Z izvedbo štirih postopkov javnega naročanja za nakup istovrstnega blaga v znesku 68.313 evrov je občina vrednost javnega naročila razdelila in se tako izognila postopku javnega naročanja.

Zapletlo se je tudi pri javnih razpisih:

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

  • 17.07.2019 00:43

    Zaradi prometne nesreče je štajerska avtocesta, med priključkoma Celje center in Celje zahod proti Ljubljani, zaprta.Obvoz za vsa vozila je[…]

 

 

radioptuj300