Podravje: Čeprav je voda v vseh pregledanih bazenih primerna za kopanje, ni povsod enako »čista«
Štajerski Tednik
Tipografija

Zdravstveni inšpektorat RS je tudi letos v začetku kopalne sezone pregledal kakovost oz. primernost bazenskih voda za kopanje. Letos so inšpektorji pregledali 82 vzorcev (od tega v Podravju in Prekmurju 22) ter jih preizkusili na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre. Od 22 testiranih bazenskih voda v Podravju in Prekmurju jih je 10 dobilo oznako »skladno«, 11 pa le »primerno«. Kakšna je razlika, lahko preberete v članku.

»V vseh pregledanih vzorcih po slovenskih kopališčih je 46 vzorcev bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 35 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje,« so ob predstavitvi rezultatov analize pojasnili na zdravstvenem inšpektoratu.

Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda inšpektorji ugotavljajo skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik, kot so pojasnili na inšpektoratu, med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali drugih snovi »v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov«.

Voda v ptujskih Termah in hotelskem bazenu ocenjena slabše kot v ormoškem

Možne ocene, ki jih inšpektorji dajejo kopalni vodi, so: »skladnost« (s Pravilnikom), »primernost« (ne pa tudi popolna skladnost s Pravilnikom) in še neskladnost oz. neprimernost za kopanje. Kot rečeno so bili vsi vzorci vode v bazenih ocenjeni s skladno ali primerno.

Kaj konkretno pomeni skladnost in kaj primernost, samo povprašali na Ministrstvo za zdravje, kjer so nam odgovorili tako: »Izraz ''skladna'' pomeni, da so vsi rezultati laboratorijskih preskušanj pod mejnimi vrednostmi, določenimi v Pravilniku o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Izraz "primerna za kopanje" pa pomeni, da vsi rezultati laboratorijskih preskušanj niso pod mejnimi vrednostmi, določenimi v omenjenem Pravilniku. Taka kopalna voda se lahko oceni kot primerna ali kot neprimerna za kopanje.«

Voda v bazenih Term Ptuj je dobila le oceno primerno, kar pomeni, da je primerna za kopanje, vendar pa je analiza pokazala tudi nekaj snovi v vodi, ki so dosegale oz. presegale mejne vrednosti iz Pravilnika. Na drugi strani je, recimo, bazenska voda v ormoškem kopališču prejela najvišjo oceno.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

radioptuj300