Tržec bogatejši za »turistično atrakcijo« in siromašnejši za potok
Štajerski Tednik
Tipografija

V Tržcu nameravajo na potoku Polskava zgraditi malo hidroelektrarno (HE) z vrtinčasto turbino. Investitor, podjetje PM-Energie iz nemškega Kirchdorfa an der Iller (lastnik podjetja je sicer Slovenec Miran Primožič), je projekt predstavil na zboru krajevne skupnosti Tržec.

Novo HE naj bi na levem bregu Polskave, blizu športnega igrišča Tržec in le nekaj decimetrov od ceste, predvidoma zgradili že prihodnje leto. Če bodo pridobili vsa potrebna dovoljenja, jo bodo umestili med dva že izvedena protipoplavna pragova. Za HE predvidevajo razširitev potoka, kar naj bi tudi zmanjšalo poplavno ogroženost tega območja, mali bazen HE pa bi bilo teoretično mogoče urediti tudi kot kopališče. Maša Čarf iz Zavoda za ribištvo (ZR) je poudarila: »Poplavna varnost je prioriteta in se je ne sme ogroziti.«

Zakaj investitorji potencial vidijo prav v tem potočku, manj kot 2 kilometra oddaljenem od Dravinje, vplivnega Natura 2000 območja? Primožič je razložil, da so pač poiskali območja, kjer so HE že vrisane v prostorske načrte občin, in naključno izbrali Tržec. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pa so nam pojasnili, da je izgradnja male HE mogoča tudi na območju Natura 2000, če nima bistvenega vpliva na vrste oz. habitatne tipe, za katere je to območje Natura 2000 določeno: »Ugotavljanje, ali je vpliv bistven ali nebistven, poteka v postopku priprave prostorskega akta, gradbenega dovoljenja in vodne pravice.«

Vodno soglasje za HE je bilo že izdano

Za gradnjo male HE bo investitor potreboval tri ključna dovoljenja: vodno dovoljenje za odvzem vode, vodno soglasje in gradbeno dovoljenje. Verica Vogrinčič z Direkcije RS za vode pojasnjuje, da je bilo vodno soglasje za ta objekt izdano že 29. marca letos: »Pridobljeni so bili pogoji Zavoda za ribištvo; dne 16. marca 2016 je bila podpisana pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi uporabe vodne infrastrukture v lasti države.« Na MOP dodajajo še: »Agencija RS za okolje izda naravovarstveno oz. okoljevarstveno soglasje ter vodno pravico, če je potrebno, Zavod RS za varstvo narave pa mnenje k tema aktoma ter naravovarstvene smernice k prostorskemu aktu.«

Nov izum

Je voda res obnovljiv vir energije?

Ribam prijazno?

Krajani si lahko postavijo svojo HE

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300