Ptuj: Pol milijona evrov za »lepotno« sanacijo Peršonove ulice
Štajerski Tednik
Tipografija

Peršonova ulica na Ptuju, ki je z izgradnjo številnih hiš, pa tudi blokov v Rabelčji vasi, postala ena bolj obremenjenih v občini, bo kmalu sanirana. Začetek obnove se predvideva v začetku naslednjega meseca. Z izgradnjo najnovejše večstanovanjske stavbe, ki je v teku, pa bodo očitno (vsaj delno) rešeni tudi problemi s cestno povezavo do „vila blokov“ in okoliških hiš v Rabelčji vasi.

„Obnova Peršonove ulice v dolžini 1,3 kilometra se predvideva v začetku julija oz. od potrjenega terminskega plana izvajalca gradbenih del. V sklopu obnove se predvideva rušenje in preplastitev vozišča, rušenje in novogradnja pločnika, delna obnova javne razsvetljave in meteorne kanalizacije ter delna obnova vodovoda in drugih komunalnih vodov. Skupna vrednost je v investicijskem dokumentu ocenjena na 498.359 evrov (brez DDV). Izvedbena vrednost bo znana ob izbiri izvajalca gradbenih del,“ so plan obnove predstavili na ptujski občini.

Okrog pol milijona evrov sredstev za obnovo v primerjavi s prvotnim planom iz leta 2017 pomeni za približno 330.000 evrov nižjo ocenjeno vrednost celotnega projekta. Na MO Ptuj razkorak pojasnjujejo: „Nižja ocenjena vrednost del je zato, ker je bila prvotno predvidena celotna rekonstrukcija ceste in celotna zamenjava komunalnih vodov. Zdaj bodo zamenjani tam, kjer bo to nujno potrebno.“

Ceste ne bodo širili, čeprav bi bilo to nujno potrebno

Dejansko se torej na omenjeni cesti za voznike kaj prida ne bo spremenilo. Zaradi gostote prometa in varnosti pešcev (zlasti še, ker po tej ulici vodi tudi šolska pot k največji OŠ v Spodnjem Podravju) bi bila nujna razširitev vozišča z ustrezno širokim pločnikom in kolesarsko stezo. V sedanjem stanju je namreč celotna cesta tako ozka, da je srečanje dveh nasproti vozečih avtomobilov nemogoče, zato je povsem vsakdanji pojav vožnja po bankinah ali celo pločniku. Očitno pa občina ob predvideni prenovi ne bo ugriznila v kislo jabolko odkupa potrebnih zemljišč za širjenje vozišča, ob čemer si je sicer zobe polomil že prejšnji župan Senčar.

Luknjasta cesta bo torej dobila le (ali končno?) vsaj novo asfaltno prevleko; kam bodo umestili načrtovane površine za pešce in kolesarje, pa se sprašujejo vsi, ki živijo na tem območju. Na občini sicer pojasnjujeo, da bo kolesarska pot zarisana na vozišču (podobno kot v Čarmanovi ulici), zraven pa bo dodan še pločnik, ki pa bo od ceste ločen z robnikom. Po prenovi se bodo torej po ozkem vozišču poleg voznikov prerivali še kolesarji. Ampak – če nič drugega – vsaj lukenj ne bo več ...

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prireditvenik

radioptuj300