Komunalno podjetje Ptuj: dobiček se ne bo delil med občine
Štajerski Tednik
Tipografija

Delničarji Komunalnega podjetja (KP) Ptuj so se v sredo sestali na redni letni skupščini. Predlog uprave in nadzornega sveta je bil, da se del dobička, ki ga je podjetje ustvarilo v letu 2015, razdeli med lastnike. Nekateri župani kot predstavniki preostalih občin lastnic se s takšnim predlogom niso najbolj strinjali. Bili so mnenja, da bi dobiček preoblikovali v kapital. Svet mestne občine (MO) Ptuj je na julijski seji potrdil stališča, ki naj jih MO Ptuj upošteva pri glasovanju na skupščini Komunale. Mestni svet je predlog o delitvi dobička podprl.

MO Ptuj, ki ima v Komunali skoraj 60-odstotni lastniški delež, bi iz delitve dobička prejela okrog 60.000 evrov dividende. A na seji skupščine se je celotna situacija postavila popolnoma na glavo. Predstavnikov MO Ptuj na zasedanje skupščine delničarjev ni bilo, saj da se za skupščino niso prijavili. Preostali predstavniki kapitala so potem predlagali nasprotne sklepe in jih tudi izglasovali. Seznanili so se z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, upravi in nadzornemu svetu pa podelili razrešnico. Sklep skupščine je, da se dobiček ne bo delil. Bilančni dobiček iz leta 2015 bodo razporedili v rezerve. 300.000 evrov rezerv iz dobička so namenili za dokapitalizacijo družbe. Izglasovali so tudi spremembe statuta podjetja, v katerega se vnašajo nekatere na novo registrirane dejavnosti podjetja, pa tudi sprememba strukture nadzornega sveta. Po novem bodo v nadzornem svetu dva predstavnika večinskega lastnika (doslej trije), dva predstavnika manjšinskih lastnikov (doslej en) ter dva predstavnika zaposlenih, kot je veljalo že tudi doslej. Nasprotni predlog je bil izglasovan še pri izbiri revizorja za pregled poslovanja KP Ptuj za leto 2016. V skladu s sklepom skupščine bo letošnje poslovanje pregledala revizijska družba Revidicom iz Maribora.

Prodali 3,5 milijona m3 pitne vode

Za vzdrževanje in odpravo napak na vodovodu: 1,5 milijona evrov

Posodobili opremo, strojni in vozni park

Revizor finančne rezervacije ni odobril

1,8 milijona evrov spornih terjatev

Zakaj se MO ni udeležila skupščine delničarjev KP

 

 

 

 

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300