Sanje o haloški krovni blagovni znamki
Štajerski Tednik
Tipografija

V zadrugi za razvoj Pozama, ki ima sedež v Trdobojcih, pripravljajo projekt povezovanja haloških pohodniških in kolesarskih poti z lokalno vinarsko, kulinarično in turistično ponudbo. Vzpostaviti želijo novo spletno stran, prizadevajo pa si tudi za skupno haloško blagovno znamko.

Projekt bodo decembra letos prijavili na javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva, ki ga je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo junija letos.

Koliko točk si zaslužijo Haloze?

Razpis za sofinanciranje razvoja turističnih produktov in storitev vsebuje kar nekaj zahtev, pri katerih se bo morebitnim prijaviteljem projektov iz Haloz (za zdaj sta prijavo napovedala le Pozama in Irena Vovk, s. p., iz Makol s turističnim vlakcem Zeleni turizem) najbrž zataknilo. Država bo prispevala do 75 % upravičenih stroškov, med katere DDV in projektna dokumentacija ne štejeta, minimalna vrednost upravičenih stroškov pa mora znašati 30.000 evrov. Podjetij ali samostojnih podjetnikov, ki bi imeli vsaj kakšnih deset tisočakov lastnih sredstev, v Halozah ni na pretek. Tudi z združevanjem več partnerjev bo težavo mogoče rešiti le deloma; v tem primeru bo namreč pravic (in obveznosti) iz naslova razpisa deležen izključno nosilec projekta oz. prijavitelj.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enemu podjetju – od občine, države in EU – v katerem koli obdobju treh poslovnih let ne sme preseči 200.000 evrov, po drugi strani pa prijavitelj ne sme biti v »finančnih težavah«. Če gre podjetju dobro in je pri črpanju finančnih sredstev uspešno, na razpisu nima možnosti. Če mu gre slabo, prav tako ne … Za nekaj zapletov bo gotovo poskrbela tudi dinamika črpanja sredstev: zadnji zahtevek za sofinanciranje v posameznem proračunskem letu bo treba ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti že do sredine oktobra, prenosljivost sredstev med leti pa bo mogoča le izjemoma.

Poleg kakovosti prijavljenih projektov bodo šteli tudi regionalni kriteriji. Resda bodo prijavitelji iz Haloz kot obmejnega problemskega območja avtomatično dobili tri dodatne od skupno sto možnih točk. Po drugi strani pa bodo prednost Haloz s prav tako tremi točkami izničila problemska območja z visoko brezposelnostjo, torej Pokolpje, Maribor s širšo okolico ter občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V Halozah stopnja brezposelnosti že zaradi starostne strukture ni kritična, tisti brezposelni, ki ne prejemajo socialne pomoči, pa tudi nimajo nobenega razloga, da bi se na Zavod za zaposlovanje sploh prijavili. Medtem bodo projekti v Triglavskem narodnem parku prejeli dodatnih šest točk …

Občine ali društva se na razpis ne morejo prijaviti

Digitalizacija turistične ponudbe Haloz

»Haloze« ne morejo biti blagovna znamka

Haložan – blagovna znamka, geografsko poreklo in tradicionalno poimenovanje?

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300