»Ali mora v Sloveniji hudič vzeti čisto vse?«
Štajerski Tednik
Tipografija

Pripravlja se nov zakon o ugotavljanju katastrskega dogodka; sprejet naj bi bil do konca junija in stopil v veljavo s prihodnjim letom. Zakon naj bi prinesel nove izračune, posledično pa višje obremenitve za kmete. »Zapravili smo celotno gospodarstvo, sedaj bomo še kmetijstvo. V tako slabem stanju višjih obremenitev ne bomo zmogli. Ali mora v Sloveniji hudič vzeti čisto vse?« je uvodoma vprašal Milan Unuk, predsednik OE KGZS Ptuj.

Novosti, ki naj bi jih uzakonil nov zakon, je članom sveta območne enote predstavil direktor KGZS Branko Ravnik. »Končne oblike še ni, tako da usklajevanja še potekajo. Sicer pa zdaj katastrski dohodek ugotavlja GURS, po novem naj bi ga določala finančni in kmetijski minister, vendar glede na zakon ne bosta imela veliko vpliva. Po zdajšnjem sistemu se KD ugotavlja na podlagi kalkulacij, kolikšna je vrednost tržne pridelave, stroškov in setvene strukture. Po novem zakonu pa naj bi se KD izračunal kot razlika med vrednostjo pridelave in normiranimi stroški, izračun pa bi veljal za celotno Slovenijo. Prihodkovno stran ugotovijo tako, da za posamezne vrste kultur ugotovijo, koliko je hektarjev in koliko je povprečen pridelek ter kakšne so cene na trgu; zmnožek vseh teh podatkov nam da končni prihodek. Ob tem smo se dogovorili, da za kmetijstvo normirani odhodki znašajo 90 %, za gozdarstvo pa še nismo usklajeni.«

Dodal je, da se zbornica zavzema, da bi bili vinogradniki obdavčeni po pavšalu in da se spremeni izračun dohodkov v sadjarstvu, saj da so pripravljavci zakona predvideli izračun prihodka na podlagi cen na trgovskih policah.

Novosti se obetajo tudi na področju majhnih količin predelave (ko se za neki pridelek šteje, da je davek plačan že na podlagi KD). »Zbornica opozarja, da so v pravilniku določene premajhne količine. Po pravilniku lahko prodaš približno 5000 litrov mleka, ne da bi imel registriran obrat za predelavo; to je po naši oceni premajhna mala količina. Smo pa zadovoljni z določili rastlinske predelave, kjer je ta meja hektar njive oziroma 0,3 ha trajnega nasada.«

KD višji za približno 20 evrov
Kaj te spremembe pomenijo za kmete, za posamezen hektar zemljišča? »V tej regiji naj bi se KD v letu 2020 povišal za približno 20 evrov po hektarju. Sicer pa dohodke, ki so jih pripravili pripravljavci, izkazuje ekonomski račun na podlagi dohodkov v kmetijstvu v letih 2010-2014, ko je bilo za kmetijstvo boljše obdobje, kot je sedaj. Na tri leta se bodo delale preveritve, tako da bo, preden začel novi sistem veljati, treba upoštevati sedanje stanje v kmetijstvu.«

Polna obdavčitev leta 2021
Ravnik je pojasnil, da bodo kmetje prihodnje leto prejeli davčno napoved za letos, kar bo pomenilo, da bo davek ostal enak. »V 2018 bo prišlo do delne uveljavitve nove obdavčitve, leta 2021 pa bodo kmetje po tem zakonu polno obdavčeni. V zakonu so predvidena tudi posebna območja, na primer Natura 2000, kjer se bo KD znižal. Predlagali smo tudi t.i. kapico: če se nekomu KD poveča za več kot dvakrat, potem se mu upošteva dvakratnik KD v primerjavi z 2016 in ne na novo izračunani KD. Načeloma so se strinjali. Po preteku prehodnega obdobja bi bilo 16.000 kmetij takšnih, ki bi se jim KD povišal za več kot dvakrat.«

Kmetijstvo ne vzdrži cen, kot so sedaj

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300