Jedo ptujski vrteški otroci več ali boljšo hrano kot drugi?
Štajerski Tednik
Tipografija

Ker je v zadnjem čase bilo veliko govora o tem, da se za živila in vzdrževanja vozil v ptujskem Vrtcu namenja preveč sredstev, smo preverili, kakšno je stanje v primerljivih, pa tudi manjših vrtcih. In dejstvo je, da so sredstva, ki jih v ptujskem Vrtcu namenjajo za nabavo hrane (upoštevajoč velikost vrtcev oz. število vpisanih otrok), resnično najvišja med vsemi primerjanimi vrtci – ne le absolutno, ampak tudi glede na število otrok.

Vrtec Ptuj
V Vrtec Ptuj so letos vpisani 1003 otroci. Za živila so v letu 2013 porabili 491.719 evrov, v letu 2014 526.807 evrov in lani 475.570 evrov. V treh letih je tako za živila bilo porabljenih skoraj 1,5 milijona evrov. Na dan so lani živila za enega otroka za tri obroke stala 1,85 evrov, leta 2014 in 2013 pa 1,82 evra.
Kot izhaja iz podatkov, ki so nam jih posredovali iz Vrtca Ptuj, je daleč največji strošek sadja in zelenjave: v treh letih so za ta sklop živil izdelkov porabili več kot 461.148 evrov. Zanimivo pa je, da se je strošek nabave sadja in zelenjave v letu 2015 znižal za kar 50.000 evrov glede na leto 2014. Še leta 2013 so za nabavo sadja in zelenjave porabili 163.500 evrov, leta 2014 kar 173.071 evrov, v letu 2015 pa »le« še 124.628 evrov …

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Vrtcu Ptuj je po številu vpisanih otrok najbolj primerljiv slovenjebistriški vrtec, kjer je bilo letos v varstvu 1307 otrok. Leta 2013 je bilo v tem vrtcu 1278 malčkov, za hrano pa so tisto leto porabili skupno 261.090 evrov. Leta 2014 je bilo vpisanih 1294 otrok, poraba denarja za hrano pa je znašala 307.674 evra. Lani je bilo 1292 otrok, stroški za hrano pa so znašali 298.414 evrov. »V stroške porabljenih živil niso zajeta živila za otroke, ki so v oddelkih vrtca v OŠ, saj za njih kuha šola in Vrtcu izstavlja račun. Gre za štiri enote: Tinje, Kebelj, Zg. Ložnica in Prihova,« je pojasnila računovodkinja Alenka Romih. V letu 2013 je bilo vrtčevskih otrok v teh enotah 150, leto kasneje 163 in lani 168. Sicer pa je cena dnevne prehrane na enega otroka (zajtrk, malica in kosilo) v letu 2013 znašala 3,08 evra, v letih 2014 in 2015 pa 3,24 evra.

Stroški prehrane v manjših vrtcih
Vrtec Kidričevo
Vrtec v Kidričevem deluje pod okriljem tamkajšnje Osnovne šole. Letos ga obiskuje 190 predšolskih otrok. Izdatki za prehrano so leta 2013 znašali 54.928 evrov, leta 2014 57.030 evra in lani59.425 evra. Cena dnevne prehrane za enega otroka je v letu 2013 znašala 1,63 evra, v letu 2014 1,70 evra, lani pa 1,76 evra. Vrtec Majšperk Tudi majšperški vrtec deluje v sklopu OŠ. Za prehrano 130 otrok so leta 2013 porabili 30.227 evra, v letu 2014 34.787 evra, lani pa 47.539 evra. Cena dnevne prehrane za enega otroka je leta 2013 znašala 1,15 evra, v letu 2014 in lani pa 1,80. Vrtec Hajdina Hajdinski vrtec deluje v sklopu šole. V šolskem letu 2015/16 imajo 128 vpisanih otrok. Dnevna cena za vse obroke (zajtrk, kosilo in malico) je v letu 2013 znašala 1,60 evra, od novembra 2013 pa 1,80 evra za enega otroka. Vrtec Ormož V ormoški vrtec, ki ga sestavljajo tri enote (Ormož, Velika Nedelja in Podgorci), je vključenih 300 otrok. V letu 2013 so za prehrano malčkov porabili 92.174 evrov, v letu 2014 96.412 evrov in lani 96.895 evrov. Dnevna cena za vse tri obroke za enega otroka je leta 2013 in 2014 znašala 1,37 evra, v letu 2015 pa 1,52 evra.

Največ za sadje in zelenjavo ter meso in mesne izdelke
Podrobnejši pregled denarja, ki ga vrtci namenjajo za posamezne vrste živil, kaže, da so v Vrtcu Ptuj zadnja tri leta (2013 do vključno 2015) porabili največ denarja za sadje in zelenjavo (461.169 evrov), na drugem mestu so meso in mesni izdelki (377.544 evrov), sledijo mleko in mlečni izdelki (206.460 evrov), nato pa kruh in krušni izdelki (121.735). Za t. i. razne prehranske izdelke so porabili 196.604 evre, za dietne in bio izdelke 74.116 evrov, za zamrznjeni program pa 56.489 evrov. V hajdinskem vrtcu so v omenjenih treh letih največ denarja porabili za meso in mesne izdelke (31.523 evrov), sledijo sadje in zelenjava (25.343 evrov), nato kruh in pecivo (24.022 evrov), najmanj stroškov pa so predstavljali mlečni izdelki. V slovenjebistriškem vrtcu Otona Župančiča primerjava stroškov za posamezne vrste živil pokaže naslednjo sliko: največ denarja je šlo za zelenjavo in sadje, skupno 226.294 evrov (od tega za zelenjavo 91.303 evre, za sadje pa 134.991 evrov), nato za meso in mesne izdelke (202.417 evrov), na tretjem mestu so mlečni izdelki (148.319 evrov), za krušne izdelke in pecivo pa so v zadnjih treh letih porabili 91.758 evrov. V vrtcu v Kidričevem so v minulih treh letih največ denarja porabili za nakup mesa in mesnih izdelkov (49.767 evrov), sledita sadje in zelenjava: skupaj 39.707 evrov (od tega za sadje 22.066 evrov, za zelenjavo 17.641 evrov), za mleko in mlečne izdelke so plačali 25.051 evrov, za krušne izdelke in pecivo pa 24.920 evrov. V majšperškem vrtcu so v letih 2013-2015 skoraj enako vsoto denarja namenili za nakupe mesa in mesnih izdelkov ter sadja in zelenjave. Za meso in mesne izdelke so namreč porabili 22.996 evrov, za sadje in zelenjavo pa 22.893 evrov (od tega za sadje12.005 evrov, za zelenjavo pa 10.888 evrov). Za kruh in pecivo je šlo 18.300 evrov, za mleko in mlečne izdelke pa 16.366 evrov. Finančna slika porabe sredstev za posamezne vrste živil v VIZ Ormož pa pokaže takšno podobo: največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo mesa in mesnih izdelkov (91.831 evrov), za sadje in zelenjavo je bilo porabljenih 55.239 evrov (od tega za sadje 30.657, za zelenjavo pa 24.582 evrov), za mleko in mlečne izdelke je šlo 52.509 evrov, za kruh in pecivo pa 32.995 evrov.

Ptujski Vrtec v primerjavi s šestimi drugimi nameni največ za živila

Največ za službena vozila na Ptuju

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300