Ptuj: Urejene peš poti na grad še lep čas ne bo …
Štajerski Tednik
Tipografija

Težave, s katerimi se srečujejo v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož (PMPO), kar se tiče upravljanja s ptujskim grajskim kompleksom, so in bodo težko rešljive. Primernejša pešpot od parkirišča do gradu, ureditev sanitarij in info točke ob samem parkirišču, postavitev premičnega gostinskega lokala, prostorov za arheologijo, grajske žitnice itd. so zadeve, ki se že leta ne premaknejo z mrtve točke in se očitno še ne bodo kmalu. Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) OE Maribor namreč zagovarjata celostni pristop in urejanje grajskega kompleksa.

Denarja (pri določenih akterjih pa očitno niti volje) za to, da se nekatere stvari začne izboljševati, pa ni.

Številne, na videz lahko uresničljive projekte, je na Ptuju očitno nemogoče izpeljati. Mednje sodita ureditev pešpoti s parkirišča pod gradom do gradu in namestitev premičnega objekta – gostinskega lokala s sanitarijami na lokaciji ob parkirišču pod gradom. »Stališče Ministrstva za kulturo je takšno, da je znotraj območja kulturnega spomenika prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod. Ministrstvo za kulturo je mnenja, da je v luči celostnega urejanja območja kulturnega spomenika treba prostore za morebitne dodatne vsebine iskati v okviru obstoječih objektov, ki so bodisi prazni ali zasedeni z neustrezno vsebino, kot sta objekta na Raičevi 7 ali Raičevi 11. Seveda je ob tem za kakršne koli posege na grajskem griču treba najprej izdelati ustrezno dokumentacijo za celotno območje grajskega hriba vključno s projektom krajinske ureditve in umestitvijo pešpoti. Tudi za ostalo problematiko, kot je npr. dostopnost za invalide, je stališče zavoda takšno, da je namesto parcialnih rešitev treba pripraviti celovito projektno dokumentacijo,« na vprašanje, v kateri fazi so zastavljene investicije, odgovarja Aleksander Lorenčič, direktor PMPO.

Verjetno bo vse skupaj prej dotrajalo kot se karkoli rešilo

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300