Občine namenijo društvom več denarja kot ministrstva
Štajerski Tednik
Tipografija

Požarna varnost v Sloveniji temelji na delu društev, prav tako humanitarne dejavnosti, krvodajalstvo, urejanje pohodniških poti, v večji meri pa tudi kultura in šport. Zato niti ne preseneča, da je v Sloveniji registriranih 27.074 nevladnih društev, število zaposlenih na tem področju (7100 oseb – od tega več kot polovica v zavodih) pa potrjuje, da delo nevladnikov temelji na prostovoljstvu.

V Sloveniji je registriranih 27.074 nevladnih društev, od tega je skoraj 24.000 društev, preostanek pa so zasebni zavodi (2.566) in ustanove (236). Kot ugotavljajo na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), se število nevladnih organizacij vsako leto poveča za 530.

Nevladne organizacije so v letu 2003 prejele 164,03 milijona evrov javnega denarja, leta 2015 pa skoraj za tri četrtine več, in sicer 280,19 milijona evrov. Kot ugotavljajo v CNVOS, v skupnem seštevku nevladne organizacije pridobijo več sredstev od občin kot od ministrstev. V 2014 in 2015 so se sredstva občin povečala, medtem ko so se sredstva ministrstev glede na leto poprej zmanjšala. Tako so nevladniki v letu 2015 od občin prejeli nekaj manj kot 100 milijonov evrov, to je 61,56 % oziroma približno 37,90 milijona evrov več kot leta 2003 in 8,85 % oziroma približno 8,09 milijona evrov več kot leta 2009.

Društva pomembno prispevajo h kakovosti življenja
Čeprav se občine soočajo z nižanjem sredstev za primerno porabo in jim ostaja manj manevrskega prostora za financiranje neobveznih nalog, kot so investicije in tudi sofinanciranje društev, pa glede na podatke v večini ohranjajo obseg sredstev, ki jih namenjajo nevladnikom. Župan Ormoža Alojz Sok je obseg financiranja komentiral: »Ena od pomembnejših nalog občin je spodbujanje družbenega življenja na različnih področjih. Veliko ljudi se tako ali drugače preko družbene dejavnosti vključuje v delovanje občine na različne načine. Vse to je seveda za kvaliteto življenja v občini zelo pomembno. Ljudje se tako interesno družijo in povezujejo. Seveda pa je problem, ker je vse delovanje povezano s finančnimi sredstvi, ki pa nam jih država zadnjih nekaj let zmanjšuje. Občine razen NUSZ in komunalnih prispevkov nimajo drugih zakonsko določenih prihodkov. Problem je tudi v tem, ker država z zakoni nalaga občinam nove in nove obveznosti, ne zagotavlja pa dodatnih finančnih virov, čeprav jo zakon o financiranju občin k temu zavezuje.«

»S prostovoljskim društvenim delom dosežemo marsikateri cilj«

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300