Zmaga Doklove: se vrača v Dom upokojencev?
Štajerski Tednik
Tipografija

Junija lani je prvostopenjsko delovno sodišče v Mariboru (oddelek na Ptuju) razsodilo, da se tožba Kristine Dokl zoper Dom upokojencev Ptuj zavrže, na kar pa se je tožnica pritožila. Aprila letos je Višje delovno in socialno sodišče stvari postavilo na glavo in izdalo sodbo, iz katere izhaja, da je sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi Doklove kot nezakonit razveljavljen. Zadeva se tako vrača na sodišče prve stopnje, v novo sojenje.

S številnimi ugotovitvami in sklepi, opredeljenimi v sodbi Delovnega sodišča v Mariboru (zunanji oddelek na Ptuju) z dne 23. 6. 2015 se Kristina Dokl ni strinjala, zato je pritožbo podala na Višje delovno in socialno sodišče.

Prvostopenjsko sodišče je namreč junija lani razsodilo, da se v individualnem sporu, v katerem je Doklova tožila Dom upokojencev Ptuj zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve in ugotovitve ničnosti pogodbe o zaposlitvi in dogovora, tožba zavrže.

S tem je bil zavržen tudi njen tožbeni zahtevek, senat, ki mu je predsedoval sodnik Urban Tručl, pa je Doklovi naložil plačilo stroškov tožene stranke v znesku 335 evrov.

Razrešitev ni (nujno) razlog za prenehanje delovnega razmerja

Še preden je Dom upokojencev Ptuj izdal sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi (na podlagi 188. člena v povezavi z 246. členom ZUJF), je Doklova dobila razrešnico s položaja direktorice, pod katerega pa se je podpisala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Doklova, ki je sicer pogoje za upokojitev izpolnjevala že leta 2012, je v tožbi trdila, da sta bila pogodba o zaposlitvi in dogovor sklenjena do določenega datuma – 28. 7. 2017 – ter da zato prenehanje funkcije direktorja ne more biti razlog za prenehanje delovnega razmerja.

Dom upokojencev je sklep o prenehanju izdal na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (UJF), Doklova pa se je v tožbi sklicevala na Zakon o delovnih razmerjih.

Ker je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da je bila zakonito razrešena, je njen tožbeni zahtevek, pa tudi zahtevek za reintegracijo in plačilo plač za celotno obdobje od prenehanja delovnega razmerja dalje, zavrnilo. V zvezi s tem je ugotovilo, da ne more zahtevati priznanja delovnega razmerja, saj je prejemala starostno pokojnino.

A ker se Doklova s sodbo sodišča prve stopnje ni strinjala, je vložila pritožbo na Višje delovno in socialno sodišče in v veliki meri z njo tudi uspela. To je namreč 7. 4. 2016 odločilo, da se pritožbi ugodi in se sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi kot nezakonit razveljavi.

„Navaja, da v postopku niso bile izkazane hude kršitve in strokovne napake, ki bi jih tožnica storila iz malomarnosti ali naklepa, zato izpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita,“ med drugim piše v obrazložitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča. Preko svojega pooblaščenca je predlagala še, da se sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavi in da se zadevo vrne v novo sojenje, čemur je prav tako bilo ugodeno.

„Utemeljenost oziroma zakonitost razrešitve torej vsebinsko gledano sploh ne vpliva na odločitev o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in torej sploh ni predhodno vprašanje po določbi 13. člena ZPP. Takšno stališče izhaja tudi iz sodne prakse,“ še med drugim piše v sodbi iz aprila letos.

Pritožil pa se je na sodbo prvostopenjskega sodišča tudi Dom upokojencev Ptuj, kot tožena stranka. In sicer, kot so navedli, bi sodišče že v prvi fazi moralo tožbeni zahtevek zavreči, saj je tožba prispela po poteku 30-dnevnega prekluzivnega roka. A ta pritožba je bila zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavržena.


Kristina Dokl: „Moja razrešitev je bila politične narave!“
„Višje sodišče je zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje ob upoštevanju, da je sklep o prenehanju delovnega razmerja kot nezakonit razveljavljen. Na odločitev o vračanju na svoje delovno mesto tako moram počakati na ponovno odločitev sodišča prve stopnje, ki je v prvi obravnavi tudi v tem delu moj zahtevek zavrnilo,“ o tem, ali se vrača v Dom upokojencev, pravi Kristina Dokl, ki je prepričana, da je tudi njena razrešitev nezakonita: „Sodišče je obravnavalo tožbo in pritožbo v zvezi s sklepom o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, izdanega na osnovi sklepa o razrešitvi, ki ga je izdala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V zvezi z navedenim sklepom ministrice je na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vložena revizija zoper sodbo Upravnega sodišča RS, Zunanji oddelek v Mariboru. Ministrica ni imela pravne podlage za izdajo sklepa o razrešitvi in v postopku se bo vsekakor  ugotovilo, da je bila moja razrešitev politične narave in tako nezakonita in neupravičena.“
Nekdanja dolgoletna direktorica ptujskega Doma upokojencev pričakuje, da bo sodišče prve stopnje v novem postopku ugodilo njeni zahtevi v tožbi in pritožbi. Torej, da se bo vrnila na delovno mesto v skladu s pogodbo o zaposlitvi pred izdanim sklepom o prenehanju veljavnosti te pogodbe, kar pomeni na mesto direktorice.
Šemničkijeva: „Uporabili bomo vsa pravna sredstva!“
V zvezi z najnovejšim razpletom in sodbo drugostopenjskega sodišča smo za komentar prosili tudi predsednika sveta zavoda Franca Kodelo: „Pri vseh pričakovanjih sem glede na dosedanje izkušnje z vsemi postopki okrog Doma zmeren pesimist, zato me odločitev kot taka ni presenetila. Če pa pogledam potek sodnih postopkov, ugotavljam, da sodišča odločajo v primerih okrog Doma po moji oceni ustrezno.“
O tem, ali najnovejša sodba pomeni, da se Doklova vrača v Dom, pa pravi, da bo v zvezi s tem treba počakati novo odločitev sodišča, ki bo odločalo o t. i. reintegracijskem postopku.
O nadaljnjih postopkih se bo skupaj s pravniki odločala Šemničkijeva, ki je v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča na kratko odgovorila:

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300