Ozadja razrešitve direktorice Sklada Kmetijskih zemljišč Irene Majcen
Štajerski Tednik
Tipografija

Pred dnevi je vlada odslovila Ireno Majcen, direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG), ki bi se ji sicer štiriletni mandat iztekel novembra prihodnje leto. Čeprav jo je ta ista vlada za lansko delovno uspešnost nagradila z najvišjo možno denarno nagrado, jo je zdaj odpustila iz krivdnih razlogov.

Najmanj zanimivo, če ne že nenavadno pa je, da se tudi ti nanašajo na leto 2020, ko naj bi delo na Skladu opravljala nevestno, nepravilno in malomarno, poleg tega naj bi tako Sklad kot javna sredstva oškodovala. V svoji utemeljitvi je vlada zapisala, da jo krivdno odstavlja zaradi »nezakonitih ravnanj, postopanj, kršitve obveznosti dobrega poslovanja in v nekaterih primerih premalo aktivne vloge«.

Ni dokazala nedolžnosti

Kaj natančno to pomeni oziroma na katere nepravilnosti se nanašajo očitki, smo povprašali pristojno kmetijsko ministrstvo, vendar ponovno dobili pavšalen odgovor, ki ne pojasni, kaj tako hudega je zagrešila Majcnova, da je morala po donedavnih hvalnicah zapustiti Sklad. Takole so zapisali: »Irena Majcen je bil razrešena na podlagi 38. člena Zakona o zavodih, po katerem je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi oziroma če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Z obvestilom je bila direktorica Sklada seznanjena o razlogih za razrešitev, dana ji je bila tudi možnost opredelitve do navedb oziroma očitkov, kar je storila. Vlada je njeno obrazložitev in pojasnila proučila ter ugotovila, da ni uspela dokazati neutemeljenosti očitanih ji dejanj.«

Najprej zavrelo na gorenjskih njivah

Zakaj se je nenadoma končala »ljubezen« med ministrom Jožetom Podgorškom in Majcnovo, je bila konkretnejša slednja. Prepričana je namreč, da je ministrovo do nedavnega trdno podporo izgubila zaradi prekinitve zakupnih pogodb z dvema kmetijskima podjetjema: gorenjskim KŽK in KG Lendava. »Na sestanku na štiri oči, ki sva ga imela v sredo, 6. oktobra, v njegovem kabinetu, je minister od mene zahteval, da se v zemljiškem sporu poravnam v prid obeh podjetij, a sem to zavrnila in vztrajala pri svoji odločitvi. Temu je nato sledila moja razrešitev,« pravi zdaj že nekdanja direktorica, a to na ministrstvu kategorično zanikajo, češ da Podgoršek od nje nikoli ni zahteval nič takega.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300