CERO Gajke: Odlagali bi zemljini podobno snov, k sodelovanju vabijo Maribor
Štajerski Tednik
Tipografija

Načrti o nadgradnji regijskega odlagališča odpadkov v Gajkah so vse bolj živi. Nadgradili bi objekte in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov – MKO (z izgradnjo MBO-naprave) ter sanirali in dvignili obstoječe deponijsko polje.

Z nadgradnjo odlagališča bi zagotovili neodvisnost regije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. V svojih rokah bi imeli škarje in platno glede izvajanja javne službe, cene ravnanja s komunalnimi odpadki bi lahko v lokalnem okolju oblikovali neodvisno od drugih akterjev. Za potrebe nadgradnje bi bilo treba najprej spremeniti okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Upravljavec odlagališča in nosilec OVD so Javne službe (JS) Ptuj. Kot je povedal direktor Alen Hodnik, bo odločitev politike tista, ki bo odločala o prihodnosti odlagališča v Gajkah. »Ko bo politika potrdila končno verzijo CERO, bo možno na ARSO predložiti vlogo za spremembo OVD. S tehnologi, projektanti in zunanjimi strokovnimi sodelavci smo že opravili razgovore in dogovorili naloge vseh udeleženih, čakamo na zeleno luč lokalne politike. Za sanacijo in dvig obstoječega odlagalnega polja je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, še prej pa izdelati projektno dokumentacijo. S projektanti smo opravili razgovore in dogovorili načelni terminski plan. A kot rečeno, najprej potrebujemo politično odločitev,« je za naš časopis dejal Hodnik in na vprašanje, ali nadgradnjo morebiti načrtujejo v sodelovanju s strateškim partnerjem, odgovoril: »Zaenkrat ne, vendar to ne pomeni, da za tovrstno sodelovanje nismo odprti. Kot izvajalcu javnih služb nam je prvenstveno pomembno doseči najnižjo ceno za naše občane, zato bi se za partnerje iz zasebnega sektorja (javno-zasebno partnerstvo) lahko odločili v primeru, ko bi bil takšen model sodelovanja cenejši od klasičnega najetja posojila pri banki.«

Direktor JS o načrtovani nadgradnji

»Za obdelavo odpadkov načrtujemo izvedbo nadgradnje objektov in naprav, ki bi omogočali mehansko-biološko stabilizacijo mešanih komunalnih odpadkov – MKO (MBO-naprava). MKO bi najprej mehansko razdelili na dva dela – lahko in težko frakcijo. Po tem postopku se težka frakcija, ki vsebuje večje količine biološkega materiala in manjše delce plastike, prestavi v zaprto halo, kjer teče proces biološke stabilizacije. Material se redno zrači, obrača in vlaži. V tem procesu poteka kemična reakcija zgorevanja ogljika in ostalih organskih ter anorganskih spojin, tako obdelan odpadek več nima izrazitega vonja in je biostabiliziran. Odpadek v celoti dosega mejne vrednosti, ki jih določa veljavna zakonodaja. Za odlaganje je načrtovana sanacija trenutnega polja in delni (fazni) dvig le-tega. Z dvigom za 1,5 metra višine ocenjujemo, da bi bilo možno pridobiti prostor za odložitev 25.000 ton materiala, kar bi zadostovalo za triletno odlaganje vseh količin iz ptujskega in mariborskega območja. Glede na izkušnje iz preteklih let, ko so se v zelo kratkem času količine odloženih odpadkov zelo zmanjšale, je povsem možno, da več kot dva dviga niti ne bi bila potrebna. Sicer pa je glede na izdano dovoljenje na voljo še dodatno (vzhodno) polje, ki še ni izgrajeno. V prihodnje bi se odlaganje lahko preselilo tja. Morda velja na tem mestu izpostaviti še to, da nam OVD nalaga dnevno prekrivanje odloženega materiala z zemljino oz. inertnim materialom. Spremenil se je tudi sam princip odlaganja. Najprej je namreč treba izvesti obod okrog celotnega odlagalnega polja, ta pa se izgradi z zemljo in ne več z odpadki, kot je veljalo doslej. Šele po izgradnji oboda je dopustno odlaganje odpadkov v tako nastalo polje. Vse to še dodatno preprečuje vplive na okolje v smislu raznosa odloženega materiala v okolico.«

Snagi poslali osnutek pisma o nameri

Do realizacije dobro leto dni?

Viri financiranja: bančni kredit ali javno-zasebno partnerstvo

Ptujske smeti trenutno v Celje

Ali denar za zapiranje ali za nadgradnjo

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300