Je revizorka v Domu upokojencev delo opravila slabo in (ne)zakonito?
Štajerski Tednik
Tipografija

Pred natanko enim letom, novembra lani, je nekdanja direktorica Doma upokojencev Ptuj Kristina Dokl podala prijavo kršitev revizijske družbe KPMG Slovenija, d. o. o., zaradi domnevno nezakonitega in slabo opravljenega revizorjevega dela. Kot so zapisali v odgovoru z Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, kršitev niso ugotovili, a Doklova je prepričana, da tudi Agencija svojega dela ni dobro opravila, zato se sprašuje, zakaj jih davkoplačevalci sploh financiramo.

Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem (Agenciji) in Slovenskemu inštitutu za revizijo je Doklova prijavo v zvezi z odmevno revizijo o delovanju Doma upokojencev Ptuj v letih 2008 ter od 2009 do 2014 podala konec lanskega leta. Ta se nanaša na kršitev revizijske družbe KPMG Slovenija, d. o. o., pooblaščene revizorke mag. Renate Eržen Potisek in revizorke mag. Zdenke Vidovič. Prijava obsega 19 strani in kar 44 prilog, podana pa je bila zaradi domnevno nezakonitega in slabo opravljenega revizorjevega dela. Osnova je Poročilo neodvisnega revizorja svetu Doma upokojencev Ptuj in Končno poročilo o dejanskih ugotovitvah dogovorjenih postopkov v zvezi s poslovanjem Doma upokojencev Ptuj v obdobju od 2008 do 2014.

Kot so nam na naše vprašanje pojasnili na Agenciji, je bila v sklopu nadzora pregledana kakovost dela pooblaščene revizorke Renate Eržen Potisek, ki je podpisala revizorjevo poročilo računovodskih izkazov javnega zavoda Dom upokojencev Ptuj za leto 2014: „Preverjeno je bilo, ali je pooblaščena revizorka pridobila zadostne in ustrezne revizijske dokaze kot podporo svojemu izraženemu mnenju (pooblaščena revizorka je zaradi ugotovljenih pomembnih in vseobsegajočih napačnih navedb v računovodskih izkazih izrazila odklonilno mnenje, zaradi česar po njenem mnenju računovodski izkazi za leto 2014 niso bili pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi predpisi) in ali je bila revizija opravljena v skladu s pravili revidiranja – Mednarodnimi standardi revidiranja. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.“

O očitku Doklove, da je revizorka delo opravila slabo in nezakonito, je Mateja Cimerman, pomočnica direktorice Agencije in pooblaščena revizorka dejala, da ima Doklova legitimno pravico do svojega mnenja, da pa ni »niti usposobljena niti pristojna za presojanje kakovosti revizije in nadzor nad pooblaščenimi revizorji, zato Agencija teh očitkov ne komentira«.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300