Prilagoditve pouka odslej še samo za najboljše učence
Štajerski Tednik
Tipografija

V osnovnih šolah je trenutno veliko učencev, ki so zlahka pridobili status športnika ali umetnika. Do sedaj so bili kriteriji precej ohlapni, šole pa so o tem odločale po lastnih presojah oz. z internimi pravilniki. Trenutno za pridobitev omenjenega naziva zadostuje že, če učenec na primer obiskuje glasbeno ali nogometno šolo in se udeležuje tekmovanj. Koliko priznanj, medalj ali drugih nagrad se sveti na njegovih domačih policah, ne igra pretirane vloge. S šolskim letom 2024/25 pa se kriteriji zaostrujejo.

Če bodo sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o osnovni šoli, se na tem področju obetajo precejšnje spremembe. Osnovne šole tako ne bodo več pristojne za podeljevanje statusa, kljub temu pa bodo morale v sodelovanju s starši prilagoditi šolske obveznosti tistim učencem, ki na tekmovanjih dosegajo vidnejše rezultate, določene z zakonom; te ugodnosti bodo lahko še naprej koristili učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so osvojili 1., 2. ali 3. mesto na državnem prvenstvu. Podobno se zaostrujejo tudi kriteriji na kulturno umetniškem področju. Posebnih ugodnosti bodo lahko deležni samo tisti učenci, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah z javno veljavnimi programi, hkrati pa bodo morali dosegati 1., 2. ali 3. mesto na referenčnih državnih oz. nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih.

Do raznih ugodnosti bodo tako upravičeni samo še tisti učenci, ki so res najboljši na svojem področju. Starši pa bodo za te ugodnosti morali  podati posebno vlogo  za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti vsemi dokazili o dosežkih. vlogi, ki jo bo treba oddati vsako šolsko leto znova, bo tako kot do sedaj odločal ravnatelj na podlagi predhodno pridobljenega mnenja razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. Če bi se izkazalo, da učenec krši dogovor, mu lahko šola prilagoditve oz. ugodnosti tudi odvzame. Tistih učencev, ki imajo poseben status, učitelji ne smejo nenapovedano spraševati, prav tako so lahko upravičeni od pouka zaradi treningov ali udeležbe na tekmovanjih.

Učitelji se strinjajo s poenotenjem kriterijev

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300