Ljudska univerza neuspešna na razpisu: Iz rok spolzelo dobrega pol milijona evrov
Štajerski Tednik
Tipografija

Ljudska univerza (LU) Ptuj se je lani jeseni prijavila na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za vzpostavitev večgeneracijskega centra. Za območje celotne Slovenije je ministrstvo po razpisu za ta namen razdelilo 8,6 milijona evrov. Sredstva so namenili za delovanje 15 centrov, za vsakega 575.000 evrov. LU Ptuj s prijavo na razpis ni uspela, saj je za projektnega partnerja izbrala podjetje, ki ni imelo plačanih finančnih obveznosti do države.

»27. decembra smo prejeli sklep ministrstva, iz katerega izhaja, da so našo vlogo zavrnili. Strokovna (razpisna) komisija je na seji ugotovila, da smo popolno vlogo oddali pravočasno oziroma jo v predpisanem roku dopolnili. Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev je bilo ugotovljeno, da eden izmed projektnih partnerjev na dan 30. september 2016 ni imel poravnanih vseh davkov in obveznih dajatev, kar se je ugotovilo na podlagi izpisov iz evidenc, ki jih je posredoval FURS. To nas je neprijetno presenetilo, saj je za potrebe prijave na razpis projektni partner podal izjavo, s katero je odgovorna oseba potrdila, da so vse obveznosti poravnane. Za območje Spodnjega Podravja tako na razpisu ni bil izbran nihče.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

Prometne informacije

  • 21.10.2017 17:18

    Zastoj nastaja na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani, gost promet z občasnimi zastoji je tudi na regionalni cesti[…]radioptuj300