Haloze: Največ težav s plačilom odvoza odpadkov je z lastniki počitniških objektov
Štajerski Tednik
Tipografija

Haloze so zaradi razgibanega reliefa, razložene poselitve in specifične strukture prebivalstva v komunalnih ureditvah za ravninskimi območji dolgo zaostajale, a jih vse bolj dohitevajo. Tudi ravnanja s komunalnimi odpadki se so v haloških občinah (Cirkulane, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale) temeljito lotili; pripravili so popise gospodinjstev in počitniških hiš, v katerih smeti nastajajo, obveznosti »lastnikov odpadkov« pa določili različno.

Haloške občine so na področju zbiranja in odvoza odpadkov v zadnjih letih napravile velike korake.

Težave še ostajajo predvsem pri lastnikih vikendov, počitniških hiš oz. stavb, ki so v uporabi le občasno. Direktor Čistega mesta Letnik je povedal: »Nekateri lastniki vikendov so v odvoz odpadkov vključeni, čeprav po občinskem odloku k temu niso zavezani, spet drugi odpadke odpeljejo domov, nekateri smeti odlagajo v skupne posode oz. na skupnih zbirnih mestih, ki smo jih določili v sodelovanju z občinami. Z izgradnjo in odprtjem zbirnih centrov v letu 2015 v občinah Majšperk, Videm in Žetale smo gospodinjstvom še dodatno omogočili, da lahko kosovne in njim podobne odpadke skozi celo leto pripeljejo v zbirni center, kar ima za posledico manj črnih odlagališč in v naravo odvrženih odpadkov.«

Župan Podlehnika Marko Maučič je opozoril, da večina lastnikov vikendov odpadke sicer res odvaža tja, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, nekateri pa jih odlagajo v skupne posode (za katere ne plačujejo) ali na ekološke otoke (kamor ne sodijo):

Davek na podrtije

Razlike predvsem pri »vikendaših«

16 ton na makadamu ali dvakrat dražje storitve

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300