Ptuj: O vložkih mestne občine po posameznih četrtnih skupnostih
Štajerski Tednik
Tipografija

Mestna občina (MO) Ptuj je na območju vseh osmih četrtnih skupnostih (ČS) od leta 2014 izvedla za 21,5 milijona evrov investicij, za delovanje ČS ter njihove aktivnosti pa dodatno namenila še dobrih 400.000 evrov. V investicije, ki so se izvajale po posameznih ČS, so sicer vključeni tudi projekti širšega pomena. Denimo dominikanski samostan na obrobju starega Ptuja, obnova mestnih ulic in trgov, gradnja regijske osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, ureditev sprehajalnih poti na Panorami, pristanišča Ranca ob Ptujskem jezeru, pokopališča …

ČS Rogoznica: 7,5 mio evrov

Največ denarja med vsemi osmimi četrtnimi skupnostmi je v obdobju od leta 2014 do danes za investicije od MO Ptuj prejela ČS Rogoznica, blizu 7,5 milijona evrov. Glavnina denarja je bila vložena v izgradnjo kanalizacijskega sistema (šest milijonov evrov). Obnovili so tudi nekaj cest: Nova vas–Žabjak–Kicar–Pacinje v vrednosti 103.000 evrov (2014), Podvinci 87.000 evrov (2015) in Kicar 91.000 evrov (2016). Leta 2014 je MO Ptuj v znesku 150.000 evrov financirala obnovo doma krajanov na Rogoznici, za novogradnjo javne razsvetljave Kicar–Štok so namenili 39.000 in za dokončane križišča z avtobusnim postajališčem v Spodnjem Velovleku 73.000 evrov. V letih 2015 in 2016 so obnovili cesto v Žabjaku (347.000 evrov). 2015 je MO Ptuj financirala novogradnjo javne razsvetljave (86.000 evrov), zamenjavo vodovodnega cevovoda v Kicarju (48.000 evrov) ter ureditvena dela na rogozniškem pokopališču (11.000 evrov). Lokalna skupnost sofinancira tudi dela na državni regionalni cesti skozi Podvince – urejanje cestišča, pločnikov, kolesarske steze in javne razsvetljave. Za ta namen zagotavlja 400.000 evrov. 50.000 evrov bo stala tudi postavitev avtobusnega postajališča z ureditvijo pločnika za pešce. Na območju ČS Rogoznica je 1.165 gospodinjstev in okrog 4.000 prebivalcev. Po velikosti in številu prebivalcev se lahko primerja s srednje velikimi podeželskimi občinami v Spodnjem Podravju, denimo Markovci ali Gorišnico. Večina občin v regiji ima manj prebivalcev, kot jih ima ČS Rogoznica.

ČS Center: 4,8 mio evrov

...

Kaj so povedali predsedniki četrtnih skupnosti

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300