Markovci: Odlok o prostorskem načrtu občine na ustavno sodišče
Štajerski Tednik
Tipografija

Skupina občanov Markovcev je na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti novega odloka o občinskem prostorskem načrtu. Kot sporno navajajo spreminjanje osnovne namenske rabe celotnih ali večjega dela njihovih zemljišč iz stavbnih v kmetijska.

Zgodba okrog sprejetega novega občinskega prostorskega načrta občine Markovci dobiva nove razsežnosti. Skupina sedmih lastnikov več zemljišč v naselju Bukovci je na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega prostorskega načrta s predlogom za odpravo oz. razveljavitev odloka v delu, ki se nanaša na njihove parcele. Menijo namreč, da ta ni skladen z ustavo in zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Občina zgradila kanalizacijo in jaške, zemljišča zdaj kmetijska

Z novim prostorskim načrtom je bila vlagateljem ustavne pobude spremenjena dosedanja osnovna namenska raba kar devetih zemljišč (iz stavbnih v kmetijska), prepričani pa so, da pogojev oz. strokovnih meril za takšno spremembo namembnosti teh parcel ni. Na omenjenih zemljiščih namreč že poteka kanalizacija, postavljeni so kanalizacijski jaški – vse to z namenom širitve gradnje. Po njihovih besedah se je predvidevala tudi izgradnja ceste, zato so računali, da bi tam svoje domove zgradili njihovi potomci. Zdaj pa celotna ali velika večina teh zemljišč spada v kmetijska zemljišča, del zemljišč, kjer poteka kanalizacija, pa celo pod najboljša kmetijska zemljišča. »Ta zemljišča, ki jih je (občina Markovci, op. a.) sedaj opredelila kot kmetijska zemljišča, tudi ne ustrezajo opredelitvi kmetijskih zemljišč iz prvega odstavka 2. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, op. a.). Citirana določba ZKZ kmetijska zemljišča razvršča med najboljša in druga kmetijska zemljišča ter opredeljuje značilnosti najboljših kmetijskih zemljišč. Strokovnih meril, na podlagi katerih bi bilo nesporno ugotovljeno, da so sedaj njihova zemljišča primerna za spremembo iz stavbnega v najboljša kmetijska zemljišča (če odvzamemo, dejstvo, da je občina na teh zemljiščih zgradila infrastrukturo – kanalizacijo in jašek, zaradi katerih ni mogoče orati), po njihovem mnenju ni bilo oziroma niso bila upoštevana, lastniki pa o nameravani spremembi niso bili seznanjeni, zato na vse dogajanje pri spremembi niso mogli prav nič vplivati.

Za pet parcel pred l

Nauk zgodbe: vsi občani budno spremljajte postopek priprave OPN

Župan zavrača očitke o uslugah svojim prijateljem

eti podali pobudo za spremembo namembnosti

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

  • 21.09.2018 21:42

    Prometne nesreče:- Na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana jug in razcepom Malence proti Dolenjski sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka[…]

radioptuj300