Ptuj: Bodo na stadionu končno zasvetili reflektorji?
Štajerski Tednik
Tipografija

Konec leta 2009 si je Ptuj s pomočjo Nogometne zveze Slovenije zagotovil sredstva za nakup reflektorjev za mestni stadion. Takrat so jih že celo kupili in pripeljali na Ptuj, a jih zaradi kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor niso smeli postaviti. Iz Ptuja so zato romali v Lendavo. Po sedmih letih pa Zavod za šport Ptuj ponovno predlaga uvrstitev te postavke v proračun 2018. Bodo zdaj pogoji „spomeničarjev“ kaj milejši?

V času javne razprave o predlogu proračuna MO Ptuj za prihodnje leto je pripombe nanj podal tudi Zavod za šport Ptuj. Kot ugotavljajo, v delu proračuna, ki se nanaša na športno dejavnost, ni zaslediti bistvenih sprememb, praktično so postavke ostale na istih izhodiščih kot za leto 2017 oz. so se nekatere celo znižale. Zato so predlagali, da se v proračunu na določenih postavkah zagotovijo višja sredstva. Med drugim predlagajo, da občina nameni za dotacije klubom in društvom 50.000 evrov, kar je 20.000 evrov več od aktualnega predloga. Več sredstev potrebujejo tudi za materialne stroške športnih objektov. „Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. V zadnjih letih so se sredstva za pokritje materialnih stroškov športnih objektov precej znižala, zato postavka ne zadostuje za celotno pokritje fiksnih materialnih stroškov športnih objektov, kot so elektrika, kurjava, voda, odpadki, čistilna sredstva, servisi, vzdrževanje igrišč in zavarovanje. Zavod je zato primoran delno pokritje stroškov izvesti z naslednjim proračunom. Prav tako pa Zavod, zaradi tako nizko postavljene postavke, ne more izvajati kakšnih dodatnih vzdrževalnih del na posameznih športnih objektih, saj ima zagotovljena sredstva le za pokritje fiksnih stroškov,“ je predlog, da se postavka poveča na 120.000 evrov, argumentiral Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport. Več sredstev si želijo tudi za šolski šport in investicijsko vzdrževanje.

Kot poudarjajo, Zavod upravlja s številnimi objekti, obstajajo pa številni investicijski projekti, ki so bili večkrat predlagani, a doslej nerealizirani. Med njimi je nekaj manjših, za vse skupaj bi potrebovali okrog 85.000 evrov, od tega bi šlo 30.000 evrov za nabavo elektronskih tarč za strelišče Mladika in 23.000 evrov za varnostno kletko za mete na stadionu.

Reflektorje imeli, pa jih niso smeli postaviti ...

Malo verjetno, da bo Zavod odstopil od svojih pogojev

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

Prometne informacije

  • 15.11.2018 08:35

    Prometni nesreči, oviran promet:- v Ljubljani na Tržaški cesti, pri bencinskem servisu v bližini AC priključka, v obe smeri; - na[…]

radioptuj300